Všeobecné podmínky

platné od 01.04.2022

Dále bez příplatku k ceně je tato výbava:

markýza, kempingový nábytek, prodlužovací kabel s redukcemi a kuchyňské potřeby.

Platební podmínky

Nájemné je účtováno dle platného ceníku. K ceně nájmu je účtován servisní poplatek ve výši 2 500 Kč včetně DPH a vratná kauce ve výši 25 000 Kč.

Do třech dnů od objednávky (podpisu nájemní smlouvy) je splatná částka ve výši 50 % z ceny nájemného včetně servisního poplatku. Doplatek nájmu vozidla a složení vratné kauce je splatné nejpozději 30 dnů od počátku nájmu. Pokud je objednávka vytvořena méně než 30 dnů od počátku nájmu, cena za pronájem vozidla včetně vratné kauce je splatná ihned. Platby přijímáme výhradně na bankovní účet č. 197988058/0300, který je vedený u ČSOB, a.s.

Vratnou kauci, případně její zbývající část, pronajímatel vrátí nájemci do 5-ti pracovních dnů ode dne ukončení nájmu (vrácení vozidla) na bankovní účet nájemce.

Pokud nájemce neuhradí některou z předepsaných částek včas, je pronajímatel oprávněn od uzavření nájemní smlouvy odstoupit. Nájemce je v takovém případě dále povinen uhradit pronajímateli storno poplatky v souladu s všeobecnými podmínkami.

Storno poplatky

Předání a vrácení obytného vozidla

Vozidlo se předává první den půjčení v době od 9,00 hod -16,00 hod. v provozovně společnosti VITAS Tábor s.r.o., Šafránová ulice č.p. 445, Tábor – Klokoty, PSČ 390 03. Převzetí vozidla a seznámení s obsluhou trvá cca 60 min.

Vrácení proběhne poslední den na stejném místě a v dohodnutém čase.

Vozidlo je třeba vracet s natankovanou plnou nádrží PHM, vyčištěné a vyprázdněné chemické WC a odpadní nádrž. Vyprázdnění kazety chemického WC pronajímatelem je zpoplatněno.

Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, je třeba toto nahlásit při vrácení vozu.

Poruchy a nehody

Při poruše vozidla veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele. Účet za opravu pak bude proplacen při vrácení vozidla.

V případě nehody je potřeba vždy volat policii, sepsat protokol o nehodě s nákresem a popisem události nebo pořídit fotodokumentaci.

Je nutné neprodleně informovat pronajímatele!

Šťastnou cestu!

Odkaz na všeobecné smluvní podmínky zde.